odzyskaj podatek akcyzowy

Odzyskiwanie podatku akcyzowego z zagranicy

Podatek akcyzowy doliczany jest do paliw. Dla każdego przedsiębiorcy konieczne jest odzyskanie podatku akcyzowego dla prawidłowego zarządzania finansami firmy.

Możliwość częściowego odzyskania tego podatku w niektórych krajach Unii Europejskiej mają firmy transportowe i przewoźnicy autokarowi, którzy mają siedzibę na terenie Unii i dokonują częstych zakupów oleju napędowego za granicą.

Podatek akcyzowy może być odzyskiwany w następujących krajach:

 • Belgia
 • Francja
 • Hiszpania
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Włochy (we Włoszech autokary nie mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego, ale wyjątek stanowią kursujące według rozkładu jazdy autobusy liniowe)

 

Pojazdy uprawnione do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego za zatankowane paliwo to:

 • pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 tony
 • autokary – kategorii M2 lub M3, czyli takie które dysponują liczbą miejsc dla pasażerów wyższą niż 8.

 

Kwoty zwrotów za paliwo: są różne w zależności od krajów i mogą się zmieniać co miesiąc, kwartał lub pół roku.

 • Belgia: dane dla roku 2014, zwrot wynosił ok. 76 euro za 1000 litrów
 • Francja: dane dla roku 2014 zwrot wynosił ok. 49 euro za 1000 litrów
 • Hiszpania: kwoty zwrotów są zależne od regionu, w którym było tankowanie i wynoszą od 1 do 49 euro za 1000 litrów
 • Rumunia: ok. 40 euro za 1000 litrów
 • Włochy: ok. 216,58 euro za 1000 litrów
 • Słowenia: ok 70-100 euro za 1000 litrów

 

Z powodu barier językowych i różnic w przepisach prawnych w poszczególnych krajach, proces odzyskiwania podatku akcyzowego może być długi i skomplikowany, a popełnione błędy mogą prowadzić do utraty kwot wnioskowanych.

Wnioski muszą spełniać ściśle określone przez poszczególne państwa członkowskie warunki i często konieczne są bezpośrednie kontakty z zagranicznymi organami celnymi.

Żeby umożliwić Państwu odzyskanie podatku akcyzowego oferujemy naszą kompletną usługę. Polega ona na dokładnej analizie wszystkich otrzymanych faktur i innych niezbędnych dokumentów oraz bezbłędnym złożeniu wniosku bez utraty nawet najmniejszych, możliwych do odzyskania kwot podatku. W ramach usługi prowadzimy także korespondencję z zagranicznymi urzędami celnymi.

Korzystając z naszej pomocy nie musicie Państwo angażować ani czasu, ani pieniędzy.

Klient płaci nasze honorarium dopiero po odzyskaniu przez nas podatku. Przy składaniu wniosku nie są pobierane żadne opłaty. Jeżeli okaże się iż kwota wnioskowana będzie niższa niż kwota naszej minimalnej prowizji, nie będziecie Państwo nic dopłacali za wysłanie takiego wniosku – Formularz zgłoszeniowy

 

Naszym klientom proponujemy dwa tryby zwrotu podatku akcyzowego:

 1. Zwrot zwykły, czyli Klient otrzymuje podatek akcyzowy po odzyskaniu go przez Transtax z zagranicy. Przy zwrocie zwykłym Transtax składa wnioski o zwrot podatku we właściwym Urzędzie na podstawie faktur dostarczonych przez Klienta, które Klient otrzymał z zagranicy i które dotyczą okresu wnioskowanego. Termin zwrotu w tym trybie może trwać od 3 miesięcy do 2 lat w zależności od kraju zwrotu.
 2. Zwrot terminowy polega na przedpłaceniu Klientowi jego podatku akcyzowego przez Transtax, nie częściej jednak niż raz na kwartał. Klient otrzymuje kwartalnie zwrot na konto w ciągu 10 dni roboczych od daty doręczenia do Transtax. kompletnych faktur i innych niezbędnych dokumentów. Zwrot ten dotyczy oryginalnych faktur wszystkich wystawców z danego kraju za dany okres wnioskowany.
  Formularz zgłoszeniowy

Quick Contact

Transtax Sp. z o.o

ul. Jaktorowska 4 lokal 6, 01-202 Warszawa Tel./fax: 048 222 58 14 87 Email: sekretariat@transtax.eu