Odzyskamy Twój podatek VAT i podatek akcyzowy z zagranicy


Formularz Zgłoszeniowy

MYTO

Dostarczymy Ci karty i urządzenia umożliwiające dokonywanie bezgotówkowych opłat za przejazdy autostradami, tunelami i mostami

Zobacz więcej

KARTY PALIWOWE

Karty paliwowo-serwisowe, dające możliwość bezgotówkowego regulowania należności za zakup paliwa oleju napędowego i AdBlue

Zobacz więcej

ODZYSKAJ PODATEK AKCYZOWY

Dla każdego przedsiębiorcy konieczne jest odzyskanie podatku akcyzowego dla prawidłowego zarządzania finansami firmy.

Zobacz więcej

ODZYSKAJ PODATEK VAT

Możesz ubiegać się o zwrot VAT od organów podatkowych w kraju, w którym został on zapłacony.

Zobacz więcej

Aktualności

  • Stawki akcyzy11stycz.

    Przepisy systemu podatkowego Unii Europejskiej wymagają, aby państwa członkowskie w zakresie struktury i stawek podat

    czytaj dalej »

Polecaj nasze usługi

Poleć nasze usługi i zyskaj dodatkowy rabat na ON, bonusy lub niższe honorarium za odzyskiwanie podatku!

Zobacz więcej

Kontakt

Transtax Sp. z o.o

ul. Jaktorowska 4 lokal 6,
01-202 Warszawa

Tel./fax: 048 222 58 14 87

Email: sekretariat@transtax.eu