vat

Odzyskiwanie podatku VAT z zagranicy

Podatek VAT doliczany jest do kwot netto faktur zagranicznych dostawców paliwa i opłat drogowych a także do usług hotelowych, targów, wystaw, szkoleń i seminariów.

Dla każdego przedsiębiorcy konieczne jest odzyskanie podatku VAT za granicą dla prawidłowego zarządzania finansami firmy.

Zgodnie z prawem przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwrot VAT od organów podatkowych w kraju, w którym został on zapłacony.

W chwili obecnej jest to możliwe w większości krajów europejskich i w niektórych poza Europą.

Od dnia 1 stycznia 2010 roku przedsiębiorstwa, mające siedzibę na terenie Unii Europejskiej, mogą składać wnioski o zwrot VAT w innych krajach członkowskich Unii drogą elektroniczną. Mimo tego pozornego uproszczenia procedury, wnioski muszą spełniać ściśle określone przez poszczególne państwa członkowskie warunki i często konieczne są bezpośrednie kontakty z zagranicznymi organami podatkowymi.

Natomiast wnioski składane do krajów spoza Unii Europejskiej muszą być zawsze złożone w formie papierowej.

Z powodu barier językowych i różnic w przepisach prawnych w poszczególnych krajach, proces odzyskiwania podatku VAT może być długi i skomplikowany, a popełnione błędy mogą prowadzić do utraty kwot wnioskowanych.

Oferujemy nasze usługi w zakresie odzyskiwania podatku VAT, które zagwarantują Państwu odzyskanie wszystkich możliwych kwot podatku VAT zapłaconego za granicą.

Prowadzimy dokładną analizę wszystkich otrzymanych od Klienta dokumentów płatniczych (faktur i paragonów), co daje gwarancje bezbłędnego złożenia wniosku bez utraty nawet najmniejszych, możliwych do odzyskania sum podatku VAT. Naszą zasadą jest nienaliczanie żadnych opłat za złożenie wniosku, więc nie ograniczamy Klienta w decyzji czy składanie wniosku będzie dla niego opłacalne. Klient zawsze otrzyma zapłacony VAT.
Najniższą kwotą do odzyskania jest 50 Euro.

Korzystając z naszej pomocy nie musicie Państwo angażować ani czasu, ani pieniędzy.

Klient płaci nam za usługę dopiero po odzyskaniu przez nas jego podatku. Nasze honorarium stanowi procent od odzyskanych kwot. Formularz zgłoszeniowy

 

Naszym klientom proponujemy trzy tryby zwrotu podatku VAT w bardzo atrakcyjnych cenach:

  1. Zwrot zwykły, czyli Klient otrzymuje zwrot podatku VAT po odzyskaniu go przez Transtax z zagranicy. Przy zwykłym zwrocie Transtax składa kwartalnie wnioski o zwrot podatku we właściwym Urzędzie na podstawie wszystkich faktur lub paragonów dostarczonych przez Klienta, które otrzymał z zagranicy, a które dotyczą okresu wnioskowanego. Termin zwrotu w tym trybie może trwać od 3 tygodni do 4 miesięcy w zależności od kraju składania wniosku.
  2. Zwrot szybki lub terminowy polega na przedpłaceniu Klientowi jego podatku przez Transtax, czyli Klient otrzymuje zwrot na konto w ciągu 10 dni roboczych od daty doręczenia kompletnych faktur i innych niezbędnych dokumentów. Zwrot ten dotyczy oryginalnych faktur wszystkich wystawców z danego kraju za dany okres wnioskowany dostarczonych do nas w wyznaczonym terminie

 

Warunkiem zrealizowania szybkiego lub terminowego zwrotu podatku jest zarówno przedłożenie przez Klienta niezbędnych, ważnych dokumentów, jak też osiągnięcie przewidzianej prawem danego kraju minimalnej kwoty wnioskowanej,.

W zależności od wyboru przez Klienta krótszego (np. co 2 tygodnie) albo dłuższego terminu zwrotu (np. raz na kwartał), zróżnicowana jest wysokość pobieranego przez Transtax honorarium. Formularz zgłoszeniowy

Szybki Kontakt

Transtax Sp. z o.o

ul. Jaktorowska 4 lokal 6,
01-202 Warszawa

Tel./fax: 048 222 58 14 87

Email: sekretariat@transtax.eu

Aktualności