Minimalne poziomy są określone w następujących aktach prawa Unii Europejskiej:

 • dyrektywa Rady 92/84/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych,
 • dyrektywa Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych,
 • dyrektywa Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej.

W ustawie w art. 89, art. 93-97 oraz art. 99 oraz art. 105 określone zostały stawki akcyzy dla wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych.

Stawki te są wyrażane w:

 • kwocie na jednostkę wyrobu,
 • procencie podstawy opodatkowania,
 • procencie maksymalnej ceny detalicznej,
 • kwocie na jednostkę wyrobu i procencie maksymalnej ceny detalicznej.

Aktualnie obowiązujące stawki akcyzy na niektóre wyroby akcyzowe i samochody osobowe wynoszą w przypadku:

 • benzyny silnikowej – 1.540,00 zł/1.000 l,
 • oleju napędowego – 1.171,00 zł/1.000 l,
 • gazów skroplonych do napędu silników spalinowych – 670,00 zł/1.000 kg,
 • biokomponentów stanowiących samoistne paliwa – 1.171,00 zł/1.000 l,
 • energii elektrycznej – 20,00 zł/1 MWh,
 • alkoholu etylowego – 5.704,00 zł/1 hl 100% vol.,
 • piwa – 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,
 • wina – 158,00 zł/1 hl gotowego wyrobu,
 • papierosów – 206,76 zł za każde 1.000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej,
 • samochodów osobowych o poj. silnika powyżej 2000 cm3 – 18,6% podstawy opodatkowania; pozostałych samochodów osobowych – 3,1% podstawy opodatkowania.