Ustawa wprowadzi specjalne diety dla kierowców wykonujących transport międzynarodowy

Kierowcy wykonujący transport międzynarodowy otrzymają stały ryczałt na pokrycie kosztów podróży służbowej. Takie zmiany przewiduje projekt zmian ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym

Po niedawnej uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego rząd chce wprowadzić specjalny dodatek za rozłąkę lub specjalne diety dla kierowców wykonujących transport międzynarodowy. Przygotował dwa projekty zmian w ustawie o czasie pracy kierowców, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Inicjatywa ustawodawca to skutek uchwały SN z 12 czerwca 2014 r. (sygn. akt II PZP 1/14), w której SN uznał, że zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w jego kabinie podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności  przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub  samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Powoduje to, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w § 9 ust. 1-3 tego rozporządzenia albo na korzystniejszych i wysokości określonych w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach prawa pracy.

zwrot VAT

zwrot akcyzy

Quick Contact

Transtax Sp. z o.o

ul. Jaktorowska 4 lokal 6, 01-202 Warszawa Tel./fax: 048 222 58 14 87 Email: sekretariat@transtax.eu