Odzyskaj VAT od paliw?

Zwrot VAT z Krajów Unii Europejskiej nie zawsze jest łatwy. Coraz częściej zagraniczne urzędy skarbowe prowadzą kontrole, wymagając uzupełnienia wniosków o dodatkowe dokumenty. Nie należny nigdy przekraczać wyznaczonych terminów na ich dostarczenie, ponieważ nie uzyska się zwrotu podatku VAT. Bardzo ważne jest aby mieć zawsze przygotowane oryginalne faktury , które były wyszczególnione we wniosku o zwrot VAT, których dosłanie mogą żądać urzędy podatkowe w ciągu 5 lat od złożenia wniosku o odzyskanie podatku VAT.

Inne pożyteczne rady podamy Państwu w kolejnych komunikatach.

Quick Contact

Transtax Sp. z o.o

ul. Jaktorowska 4 lokal 6, 01-202 Warszawa Tel./fax: 048 222 58 14 87 Email: sekretariat@transtax.eu