Zwrot VAT z Krajów Unii Europejskiej nie zawsze jest łatwy. Coraz częściej zagraniczne urzędy skarbowe prowadzą kontrole, wymagając uzupełnienia wniosków o dodatkowe dokumenty. Nie należny nigdy przekraczać wyznaczonych terminów na ich dostarczenie, ponieważ nie uzyska się zwrotu podatku VAT. Bardzo ważne jest aby mieć zawsze przygotowane oryginalne faktury , które były wyszczególnione we wniosku o zwrot VAT, których dosłanie mogą żądać urzędy podatkowe w ciągu 5 lat od złożenia wniosku o odzyskanie podatku VAT.

Inne pożyteczne rady podamy Państwu w kolejnych komunikatach.