Źródło REDAKCJA PIT.PL

Warto przypomnieć o zmianach podatkowych wprowadzonych wersjami Polskiego Ładu, które wpływają na obecne rozwiązania podatkowe w zakresie PIT za rok 2022.

Zamieszanie wokół obliczania i pobierania zaliczek na PIT

Już na początku roku zastanawialiśmy się nad stosowaniem nowych zasad poboru zaliczek i obliczaliśmy kwotę zaliczki według nowych zasad. Zasada nieodliczania składki zdrowotnej spowodowała bolesny wzrost zaliczek podatkowych. Zapobiegli księgowi, obawiając się mechanizmu badania wysokości zaliczki według poprzednich i obecnych zasad, niejako z automatu obliczali według nowych reguł i wysokości. Doprowadziło to do wydania szeregu interpretacji i wyjaśnień wskazujących na zasadność porównania wartości zaliczki. Wskazywane są konieczności korekt uwzględniających metodykę poboru zaliczek. Jednocześnie kolejnym dylematem były przemyślenia o oświadczeniach co do niestosowania nowego mechanizmu zaliczek na podatek dochodowy przy dochodach z różnych źródeł, a zaliczka nie jest pomniejszana o ułamek kwoty zmniejszającej podatek. I znów pojawiła się dyskusja, u którego z pracodawców kwotę zmniejszającą uwzględnić w zaliczkach, a u którego nie.

Najważniejsze zmiany w PIT w 2022 r.

Do tego doszły zmian, które pobudziły nadzieję na zmniejszenie obciążenia, tj. wzrost kwoty wolnej od podatku i przesunięcie II progu, a w firmach trwało trochę na wyrost analizowanie możliwości zastosowania ulgi dla klasy średniej. Najbardziej czasochłonnym i wymagającym analizy jest rozwiązanie trzech alternatyw zamknięcia rozliczenia podatkowego.

Mianowicie; w związku z faktem, iż zmiany zastosowano w połowie roku (1 lipca), wprowadzono trzy „opcje” rozliczenie PIT za 2022. Rozwiązanie to miało przeciwdziałać zarzutom o zmianę reguł podatkowych w trakcie roku i doprowadzić do uniknięcia sporów podatkowych w związku z podatkami.

Założenie systemowe jest przedstawiane jako 3 alternatywy:

  • Rozliczać się należy z założenia na nowych przepisach
  • Można przejść w trakcie roku z ryczałtu na zasady ogólne obowiązujące od 1 lipca
  • Po wykazaniu, że wcześniejszy sposób rozliczenia był korzystniejszy niż obecny, można oczekiwać zwrotu nadpłaty – tworząc dwa rodzaje opodatkowania, tj. opodatkowanie wg. nowych zasad i wcześniejsze opodatkowanie hipotetyczne, z którego różnicę miałby zwrócić urząd.

Biorąc jednak pod uwagę, iż wnioski w zakresie każdej modyfikacji mogą podlegać ocenie urzędowej, podatnicy z pewnością będą mieli wielkie obawy związane z dyskusją z urzędem i wykazywaniem różnicy w rozliczeniu hipotetycznym i faktycznym. Do dyspozycji podatnika pozostaje natomiast stałe dedykowana ministerialna strona internetowa podatki.gov.pl.