Konsekwencje ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw (LkSG) będą wyraźnie widoczne po raz pierwszy w 2024 roku, ponieważ firmy zatrudniające ponad 1000 pracowników od 1 stycznia muszą również przeprowadzać i dokumentować analizy ryzyka w całym łańcuchu dostaw. Już teraz wielu certyfikatorów i konsultantów, którzy chcą skorzystać na inicjatywie legislacyjnej, wyczuwa nowy biznes. Wiele małych i średnich firm transportowych boryka się z zalewem wniosków dowodowych i wymagań ze strony zgłaszających się zleceniodawców. Jeśli BAFA nie wyda wkrótce jasnych instrukcji, temat ten będzie przedmiotem wielu dyskusji w 2024 roku.

 

Źródło: www.timocom.pl