Od stycznia tego roku proponujemy naszym klientom bardzo korzystne ubezpieczenia w ramach Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń.

Ubezpieczenie floty samochodów: Jedna polisa OC dla całej firmowej floty

Samochód ubezpieczyć trzeba. Przedsiębiorstwo, które ma dużo pojazdów, nie musi ubezpieczać każdego z nich osobno. Może ubezpieczyć cała flotę.

Flota to co najmniej 6 pojazdów, może obejmować zarówno samochody osobowe jak i ciągniki samochodowe.

Ubezpieczenie flotowe może objąć OC i zieloną kartę, autocasco, NNW kierowcy oraz pasażerów, assistance, ubezpieczenie utraty wartości pojazdu (GAP), ubezpieczenie szyb, dodatkowego wyposażenia, pomoc prawną przy dochodzeniu odszkodowania.

Ile aut do ubezpieczenia?

Jednak jest tak, że im więcej samochodów, tym większa szansa wynegocjowania atrakcyjnych stawek, choć nie jest to jedyne kryterium wpływające na koszt polisy.

Kluczowe znaczenie ma dotychczasowy przebieg ubezpieczenia, czyli szkodowość. Bez rzetelnej informacji z ostatnich kilku lat, obejmującej m.in. liczbę szkód oraz wartość wypłaconych odszkodowań, trudno jest liczyć na korzystną ofertę ubezpieczeniową. Koszt ubezpieczenia floty, w której corocznie dochodzi do wielu wypadków i kolizji, będzie znacznie wyższy niż w przypadku floty, w której dochodzi do niewielkiej liczby zdarzeń losowych. Ze zwyżką stawek należy też liczyć się wtedy, gdy liczba wypadków zwiększa się z roku na rok, mimo że ilość pojazdów we flocie się nie zmienia.

Na cenę polisy oprócz liczby aut we flocie oraz dotychczasowej szkodowości wpływa również zakres ochrony, liczba polis wchodzących w skład programu, rodzaj i wiek pojazdów

(im starsze pojazdy, tym wyższych stawek autocasco można się spodziewać),

ubezpieczenie majątku firmy w tym samym towarzystwie, struktura floty

– czy są to pojazdy osobowe, ciężarowe czy także ciągniki siodłowe, charakter działalności prowadzonej przez firmę, a także klauzule dodatkowe czy szczególne warunki dostosowane do potrzeb konkretnego przedsiębiorcy.

Z punktu widzenia kosztów istotne jest, czy samochody są leasingowane, czy są własnością przedsiębiorcy, czy też korzysta on z usług firm zarządzających flotą. Znaczenie ma też to, czy pojazdy będą poruszały się przede wszystkim w danym regionie Polski, po terenie całego kraju czy też poza granicami.

Elementem wpływającym na ofertę ubezpieczenia floty są również działania prewencyjne realizowane w ramach polityki flotowej w firmie, takie jak system nagród i kar dla użytkowników pojazdów służbowych, weryfikacja umiejętności nowych pracowników otrzymujących pojazdy służbowe, system szkoleń doskonalących techniki jazdy i poprawiających bezpieczeństwo czy monitoring pojazdów w oparciu o GPS. Przedsiębiorca, który może pochwalić się takimi działaniami, może liczyć na korzystniejszą ofertę.

Dla kogo ta oferta?

Ubezpieczenia dla flot adresowane są zarówno do firm dysponujących własnymi flotami samochodowymi, jak i do podmiotów zarządzających cudzymi flotami. Najbardziej przydatne są one dla firm transportowych i spedycyjnych, gdyż w przypadku takich przedsiębiorstw każdy dzień przestoju pojazdu w razie szkody oznacza realne straty finansowe. Jednak są one korzystne dla wszystkich firm, które mają wystarczająco dużo samochodów, by ubezpieczyć flotę.

Przedsiębiorca i tak musi wykupić ubezpieczenie OC. Autocasco wprawdzie obowiązkowe nie jest, ale pozwala ograniczyć wydatki na naprawę aut i większość przedsiębiorców posiadających samochody je wykupuje, zwłaszcza dla aut finansowanych kredytem lub leasingiem, podobnie jak assistance, które zapewnia tak przydatne świadczenia, jak holowanie pojazdu, samochód zastępczy czy zakwaterowanie kierowcy w razie awarii na trasie. Korzystniej jest więc wykupić ubezpieczenie dla floty, niż każdego pojazdu z osobna, gdyż ubezpieczenie takie jest tańsze i korzystniejsze niż kupowanie polisy dla każdego auta osobno.

Jest jeszcze jeden plus, gdyż dzięki temu, że okres ubezpieczenia dla wszystkich samochodów może być taki sam, bez względu na to, kiedy zostały kupione, to nie trzeba w ciągu roku zajmować się podpisywaniem i przedłużaniem kolejnych umów. Ułatwia to administrowanie pojazdami, szczególnie w przypadku dysponowania dużą flotą.

Do negocjacji

Regułą jest, że warunki ubezpieczenia flotowego przedsiębiorca negocjuje z ubezpieczycielem. Generalnie im więcej aut, tym większa możliwość negocjacji przed kupnem polisy. Floty różnią się pod wieloma względami, na przykład rodzajem pojazdów, sposobem eksploatacji. Administratorzy flot chcą mieć pakiet dostosowany do swoich potrzeb, dlatego przy ubezpieczeniu flotowym zakres i warunki ubezpieczenia dostosowuje się do wymagań i specyfiki konkretnej firmowej floty.

Z ubezpieczycielem można negocjować zakres ochrony, formy i terminy płatności. Towarzystwa oferują też bogaty katalog warunków szczególnych i klauzul, o które może zostać rozszerzone ubezpieczenie.

Można więc zapewnić automatyczne objęcie ochroną wszystkich nabywanych pojazdów, wprowadzenie klauzuli deprecjacji wartości pojazdów, refundację kosztów wynajmu pojazdu zastępczego w przypadku autocasco czy ustalenie odmiennego progu kwalifikacji szkody jako całkowitej.

Zakres ubezpieczenia autocasco zazwyczaj jest bardzo szeroki, zdarza się nawet, że odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje także szkody w razie braku ważnych badań technicznych czy przekroczenia dopuszczalnej prędkości.

Klienci mogą też liczyć na przyspieszenie i uproszczenie likwidacji szkód w stosunku do tego, co jest w ofercie dla klientów indywidualnych. To ostatnie ma znaczenie z tego powodu, że skrócenie terminów likwidacji szkód – obok zapisu zapewniającego samochód zastępczy w razie uszkodzenia auta firmowego – pozwala uniknąć przerw w działalności spowodowanych niemożnością korzystania z pojazdu.

Na czym w praktyce polega ubezpieczenie flotowe?

– Na podstawie zaakceptowanej przez klienta oferty, potwierdzonej poprzez zawarcie umowy generalnej określającej warunki, zasady i stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w okresie jej trwania, ubezpieczane są poszczególne pojazdy wchodzące w skład floty – mówi Marek Dobkowski z Departamentu Rozwoju Produktów Komunikacyjnych TUiR WARTA S.A.

Nawet jeśli zmienia się wysokość taryf w ubezpieczeniu pojazdów, to zmiana nie obejmuje umowy generalnej dotyczącej floty. Warunki umowy corocznie są negocjowane.

– Zazwyczaj na kilka tygodni przed terminem wygaśnięcia umowy przygotowywana jest oferta na kontynuację ubezpieczeń i rozpoczynają się negocjacje dotyczące warunków wznowienia umowy na kolejny rok

Przygotowywanie oferty z wyprzedzeniem ma znaczenie w kontekście zmian w ustawie z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (DzU nr 124, poz. 1152 z późn. zm.). Znowelizowana ustawa o ubezpieczeniach nie wprowadza różnic w regulacjach ze względu na osobowość prawną klienta. Z jednym wyjątkiem.

Art. 28 ust. 1f znowelizowanej ustawy zwalnia zakład ubezpieczeń z obowiązku informacyjnego o warunkach zawarcia umowy ubezpieczenia, jeśli umowa została zawarta w trybie negocjacji z przedsiębiorcą.

Firma troszczy się sama

Firmy posiadające floty pojazdów nie dostaną więc od zakładów ubezpieczeń setek listów, w których zakład ubezpieczeń informować będzie o warunkach odnowienia umów na pojazdy floty. Przedsiębiorca musi sam pilnować, kiedy kończy się umowa i na jakich warunkach ją odnowić. Nie oznacza to jednak, że będzie pozostawiony sam sobie. W praktyce bowiem ubezpieczyciele przed wygaśnięciem umowy rozpoczynają negocjacje na kolejny okres ubezpieczenia.

W przypadku małych firm, które nie posiadają wystarczającej liczby pojazdów do zawarcia ubezpieczenia flotowego, ubezpieczenie pojazdów możliwe jest jedynie na zasadach analogicznych jak dla klientów indywidualnych, czyli z zastosowaniem obowiązujących stawek i warunków taryfowych. Oznacza to, że nie później niż 14 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, zakład ubezpieczeń poinformuje takiego przedsiębiorcę, na jakich warunkach będzie odnowiona umowa ubezpieczenia OC.

Skuteczna ochrona

Jednym z podstawowych kryteriów wyboru polisy tradycyjnie jest cena, jednak wybór ubezpieczenia floty nie powinien się ograniczać do wyszukania najtańszej oferty. Kluczową sprawą jest zapewnienie sobie najskuteczniejszej ochrony, czyli w przypadku ubezpieczenia floty wyeliminowanie przerw w działalności spowodowanych niemożliwością korzystania z pojazdów.

Warunki autocasco

W wypadku ubezpieczenia OC nie ma możliwości indywidualnego ustalania warunków umowy, bo są one standardowe i wynikają z ustawy. Sporo natomiast można zyskać, negocjując odpowiednio warunki autocasco.

Przed wszystkim trzeba dostosować zakres ochrony do potrzeb firmy. I tak np. w przypadku pojazdów wyjeżdżających do krajów byłego Związku Radzieckiego warto wykupić ubezpieczenie od kradzieży. Z innej zaś strony warto przemyśleć sens ubezpieczenia od kradzieży samochodów, które w nocy stoją na chronionym parkingu firmowym.

Prawie dla każdego przedsiębiorcy ważne jest także zapewnienie sobie samochodu zastępczego na czas naprawy uszkodzonego auta. Jeśli dojdzie do kolizji, w której będzie winny inny kierowca, samochód zastępczy należy się z OC sprawcy. Warto jednak zapewnić go sobie także, gdy stłuczkę spowoduje nasz kierowca albo gdy dojdzie do awarii.

Znaczenie ma też przyjęty wariant rozliczenia ewentualnych szkód. Najkorzystniejszy, zwłaszcza w przypadku pojazdów nowych, jest wariant serwisowy, który pozwala na sprawne bezgotówkowe rozliczenie kosztów naprawy. Uszkodzony pojazd wstawiany jest do warsztatu, a rozliczenie szkody następuje pomiędzy warsztatem a zakładem ubezpieczeń.

Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że jest to wariant droższy niż wariant kosztorysowy, czyli na wycenę, gdy odszkodowanie jest wypłacane na podstawie kosztorysu sporządzonego przez likwidatora.

Jeśli przedsiębiorca chce obniżyć składkę, może się zdecydować na udział własny czy franszyzę redukcyjną bądź integralną, ograniczające wysokość wypłacanych odszkodowań. Udział własny to określona procentowo kwota, o którą zmniejszane jest odszkodowanie.

Franszyza redukcyjna to ustalona w umowie stała kwota, którą odejmuje się od odszkodowania, zaś franszyza integralna oznacza, że odszkodowanie nie jest wypłacane za szkody‚ których wartość nie przekracza określonej w umowie sumy. Trzeba jednak pamiętać, że chociaż brak udziałów własnych i franszyz kosztuje więcej, to pozwala na uniknięcie sytuacji, w której przedsiębiorca partycypuje w kosztach naprawy pojazdu warunki autocasco.

Zródło: Prawo w firmie