Co się zmienia w 2024 roku?

Od pierwszego stycznia 2024 roku zmieniają się dwie bardzo ważne kwoty – kwota minimalnego wynagrodzenia będzie wynosić 4242 zł brutto, a kwota przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia 7824 zł brutto. O zmianie wspomnianych kwot, szczegółach i podstawach prawnych pisaliśmy w poprzednich artykułach. Niestety nie będą to jedyne podwyżki w 2024 roku. 1 lipca 2024 płaca minimalna ponownie ulegnie podwyższeniu i wyniesie 4300 zł brutto.

Jaki będzie miała wpływ na płace wynagrodzenia minimalnego?

To spore podwyżki. Pomimo tego, że kierowcy w transporcie międzynarodowym w praktyce zarabiają znacznie więcej niż wynagrodzenie minimalne to właśnie ta kwota wpływa na podniesienie wynagrodzenia w umowach zawartych z kierowcami. Powoduje to także konieczność weryfikacji wysokości ryczałtów  za pracę w godzinach nadliczbowych, pracę w porze nocnej oraz wynagrodzenia za dyżury. Nie zmieniają się jednak składniki, które można zaliczać do płacy minimalnej (do najpopularniejszych nadal należą dyżury, premie czy dopłaty do płac zagranicznych).

W najczęstszych przypadkach, gdy firma jest umówiona z kierowcą na wynagrodzenie w kwotach netto (np. za dzień pracy) podwyżka wynagrodzenia na umowie w związku ze zmianą wynagrodzenia minimalnego nie wpływa na łączny koszt wynagrodzenia i na to jaki przelew otrzyma finalnie kierowca.

Co Podwyżka przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia?

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra polityki społecznej i rodziny od przyszłego roku przeciętne prognozowane wynagrodzenie wzrasta o 889 zł ( 6935 zł do 7824 zł brutto). To wzrost aż o 12,8 proc. W praktyce najczęściej to właśnie od kwoty przeciętnego prognozowanego naliczane są składki ZUS z wynagrodzenia kierowców międzynarodowych.

Przykład: Porównanie łącznego kosztu wynagrodzenia dla kierowcy przy wynagrodzeniu 9 000 zł na rękę  w przypadku gdy kierowca za granicą był 20 dni. W takim najczęstszym przypadku składki ZUS są odprowadzane obecnie od przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia.

Przelew dla kierowcy 9 000 zł 9 000 zł    
Wirtualna dieta /ulgi (60 euro) 5 220 zł 5 220 zł Wzrost % Wzrost (zł)
Postawa składek ZUS: 6 935 zł 7 824 zł 12,8% 889 zł
Lista płac brutto 11 171 zł 11 371 zł 1,8% 200 zł
Łączny koszt pracodawcy 12 592 zł 12 974 zł 3,0% 382 zł

W przypadku w/w rozliczenia, aby kierowca w nowym roku otrzymał taki sam przelew pracodawca muli liczyć się ze wzrostem kosztów wynagrodzenia o 382 zł. Głównie jest to wzrost składek ZUS po stronie pracownika i pracodawcy. 

Uwaga! Nową kwotę przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia stosuje się do każdego wynagrodzenia wypłaconego po 1 stycznia 2024 roku. W praktyce oznacza to, że za wynagrodzenie za grudzień już będą odprowadzane wyższe składki.

Skutki podwyższenia kosztu wynagrodzeń?

Ostatnie zmiany wynikające z Ustawy o delegowaniu kierowców dają możliwość wprowadzenia zwrotu kosztów korzystania z urządzeń sanitarnych, określonych na podstawie średnich nieudokumentowanych kosztów takich usług oferowanych w ogólnodostępnych miejscach obsługi podróżnych w państwach, w których kierowca wykonuje zadania służbowe. Wprowadzone kwoty są całkowicie wolny od podatku, a dodatkowo mogą zmniejszać podstawę wymiaru składek ZUS (jednak nie więcej niż do kwoty wynagrodzenia przeciętnego, tj. od 1.01.2024 – 7824 zł).

Pracodawcy powinni sami ustalić kwotę zwrotu kosztów tzw. sanitariatów. Najczęściej jest to 40-60 zł za każdy dzień. W obecnej sytuacji wprowadzone sanitariaty zastępują część obecnie wypłacanych kierowcom premii, co skutkuje obniżeniem obciążeń zusowsko-podatkowych.

Przykład kosztów wynagrodzenia kierowcy w 2024 roku bez i przy uwzględnieniu kosztów sanitariatów w wysokości 50 zł/dzień. Kierowca ma otrzymać przelew w wysokości 9000 zł, za granicą przebywał 20 dni.

Wynagrodzenie na 2024 rok (bez sanitariatów)
(z sanitariatami)
   
Przelew dla kierowcy 9 000 zł 9 000 zł    
Wirtualna dieta /ulgi (60 euro) 5 220 zł 5 220 zł    
Zwrot kosztów sanitariatów 0 zł 1000 zł Wzrost % Wzrost (zł)
Postawa składek ZUS: 7 824 zł 7 824 zł 0% 0 zł
Łączny koszt pracodawcy 12 974 zł 12 838 zł   -1,1% -136 zł

W w/w przykładzie za 20 dni w trasie kierowca otrzymał 1000 zł kosztów sanitariatów. Nie obniżyło to podstawy składek, ale była to kwota bez podatku, co spowodowało obniżenie łącznego kosztu wynagrodzenia tego kierowcy o 136 zł.

Wprowadzenie zwrotu kosztów sanitariatów niesie za sobą również inne korzyści – np. ten składnik nie jest wliczany do średniej urlopowej. Należy jednak pamiętać, aby nie przesadzać z wysokością tego składnika, przede wszystkim aby wynagrodzenie wymagane przepisami, regulaminem i umową z kierowcą nie przekroczyło oczekiwanego wynagrodzenia do przelewu.

Składniki wynagrodzenia kierowcy międzynarodowego w 2024 roku?

Wynagrodzenie kierowcy międzynarodowego w 2024 roku powinno uwzględniać następujące składniki:

  • wynagrodzenie zasadnicze
  • dyżury
  • godziny nadliczbowe
  • godziny nocne
  • ew. wyrównania ryczałtów za nadgodziny, godziny nocne oraz dyżury
  • ew. dopłaty do płac zagranicznych (jeśli kierowca wykonuje operacje typu cross-trade oraz kabotażowe)
  • ew. premie (najczęściej służące wyrównaniu do oczekiwanego wynagrodzenia kierowcy)
  • warto także wprowadzić zwrot kosztów sanitariatów (aby zmniejszyć wzrost kosztów wynagrodzeń)

Uwaga! Artykuł opisuje przykłady rozliczeń, które pojawiają się najczęściej w pracy z naszymi klientami.

Na prezentowane wyliczenie wpływ ma wiele czynników, jak choćby ilość dni przepracowanych poza granicami kraju czy też wysokość stawki za sanitariaty ustalonych dokumentacją wewnątrzzakładową.