Plany prac dla poszczególnych korytarzy opracowują, zgodnie z art. 47 rozporządzenia 1315/2013 koordynatorzy europejscy. Zawiera on: Opis charakterystyki i celów korytarza sieci bazowej w oparciu o cele i priorytety określone...
Do wspierania realizacji korytarzy sieci bazowej wyznaczeni zostali, przez Komisję Europejską w porozumieniu z zainteresowanymi państwami członkowskimi i po wyrażeniu zgody przez Parlament Europejski i Radę UE, Koordynatorzy europejscy. Koordynatorzy...
Korytarz Bałtyk – Adriatyk: Gdynia – Gdańsk – Katowice/Sławków Gdańsk – Warszawa – Katowice/Kraków Katowice – Ostrava – Brno – Wien Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław – Ostrava Katowice –...
Transeuropejska Sieć Transportowa – TEN-T jest instrumentem służącym koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych. W wyniku zakończonej w 2013 r. rewizji wytycznych dla sieci TEN-T, ustalono jej nowy...
Od stycznia tego roku proponujemy naszym klientom bardzo korzystne ubezpieczenia w ramach Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń. Ubezpieczenie floty samochodów: Jedna polisa OC dla całej firmowej floty Samochód ubezpieczyć trzeba. Przedsiębiorstwo, które...
Źródło: REDAKCJA pit.pl W branży transportowej noty obciążeniowe są powszechnie stosowanym środkiem w dochodzeniu roszczeń między kontrahentami. Czym dokładnie jest taka nota? Kto i za co ją może wystawić? Nota...
Źródło: PIT.PL Były członek zarządu został obarczony 1,5 milionowym długiem za zobowiązania spółki. Wniósł o wznowienie postępowania podnosząc, iż nie miał szans się odwołać. Organy podatkowe odrzuciły jego wniosek stwierdzając,...
Źródło REDAKCJA PIT.PL Warto przypomnieć o zmianach podatkowych wprowadzonych wersjami Polskiego Ładu, które wpływają na obecne rozwiązania podatkowe w zakresie PIT za rok 2022. Zamieszanie wokół obliczania i pobierania zaliczek...
Źródło: ROUTE4U Dokumenty transportowe Niezależnie od tego, jaki produkt jest przedmiotem przewozu można wyodrębnić́ 6 faz każdego procesu transportowego takich jak: Koncepcyjne przygotowanie procesu transportowego, Przygotowanie towaru do przewozu, Organizacja...
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r.