Odzyskiwanie podatku akcyzowego z zagranicy

Pomożemy w odzyskaniu podatku akcyzowego

Podatek akcyzowy doliczany jest do paliwa. Dla każdego przedsiębiorcy konieczne jest odzyskanie podatku akcyzowego dla prawidłowego zarządzania finansami firmy.

Możliwość częściowego odzyskania tego podatku w niektórych krajach Unii Europejskiej mają firmy transportowe i przewoźnicy autokarowi, którzy mają siedzibę na terenie Unii i dokonują częstych zakupów oleju napędowego za granicą.

Podatek akcyzowy może być odzyskiwany w następujących krajach:

 • Belgia
 • Chorwacja
 • Francja
 • Hiszpania
 • Słowenia
 • Węgry
 • Włochy (we Włoszech autokary nie mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego, ale wyjątek stanowią autobusy liniowe kursujące według rozkładu jazdy)

We wszystkich tych krajach prawo do uzyskania częściowego zwrotu akcyzy za zakupione paliwo mają:

 • pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 tony
 • autokary – kategorii M2 lub M3, czyli takie które dysponują liczbą miejsc dla pasażerów wyższą niż 8.

Obecnie kwoty zwrotów za 1 000 litrów paliwa są różne w zależności od krajów i mogą się zmieniać nawet kilka razy w miesiącu.

Na tę chwilę wynoszą one:

 • Belgia – ok. 205,00 euro
 • Chorwacja – 53,00 euro
 • Francja:
  przewóz towarów – 157,10 euro
  przewóz osób – 217,10 euro
 • Hiszpania – kwoty zwrotów w każdym regionie kraju wynoszą 49,00 euro
 • Słowenia – 90 euro (stawka za sierpień 2023)
 • Węgry – 3500,00 HUF
 • Włochy – 214,18 euro

Zobacz jak prosto zostać naszym klientem!

Z powodu barier językowych i różnic w przepisach prawnych w poszczególnych krajach, proces odzyskiwania podatku akcyzowego może być długi i skomplikowany, a popełnione błędy mogą prowadzić do utraty kwot wnioskowanych.

Wnioski muszą spełniać ściśle określone przez poszczególne państwa członkowskie warunki i często konieczne są bezpośrednie kontakty z zagranicznymi organami celnymi.

Żeby umożliwić Państwu odzyskanie akcyzy oferujemy naszą kompletną usługę. Polega ona na dokładnej analizie wszystkich otrzymanych faktur i innych niezbędnych dokumentów oraz bezbłędnym złożeniu wniosku bez utraty nawet najmniejszych, możliwych do odzyskania kwot podatku. W ramach usługi prowadzimy także korespondencję z zagranicznymi urzędami celnymi.

Korzystając z naszej pomocy nie musicie Państwo angażować ani czasu, ani pieniędzy.

Klient płaci nasze honorarium dopiero po odzyskaniu przez nas podatku.

Przy składaniu wniosku nie są pobierane żadne opłaty.

Naszym klientom proponujemy dwa tryby obejmujące zwrot akcyzy za paliwa z zagranicy:

 1. Zwrot zwykły, czyli Klient otrzymuje podatek akcyzowy po odzyskaniu go przez Transtax z zagranicy. Przy zwrocie zwykłym Transtax składa wnioski o zwrot podatku we właściwym Urzędzie na podstawie faktur dostarczonych przez Klienta, które Klient otrzymał z zagranicy i które dotyczą okresu wnioskowanego. Termin zwrotu w tym trybie może trwać od 3 miesięcy do 2 lat w zależności od kraju zwrotu.
 2. Zwrot terminowy polega na przedpłaceniu Klientowi jego podatku akcyzowego przez Transtax, nie częściej jednak niż raz na kwartał. Klient otrzymuje kwartalnie zwrot na konto w ciągu 10 dni roboczych od daty doręczenia do Transtax kompletnych faktur i innych niezbędnych dokumentów. Zwrot ten dotyczy oryginalnych faktur wszystkich wystawców z danego kraju za dany okres wnioskowany.

Zobacz jak prosto zostać naszym klientem!

Transtax sp. z o. o. - szybki kontakt

Szybki kontakt

Transtax sp. z o. o.
ul. Jaktorowska 4 lokal 6
01-202 Warszawa

T: 048 222 58 14 87
E: sekretariat@transtax.eu