Odzyskiwanie podatku VAT z zagranicy

Podatek VAT doliczany jest do kwot netto faktur zagranicznych dostawców paliwa i opłat drogowych, a także niekiedy innych usług.

Dla każdego przedsiębiorcy konieczne jest odzyskanie podatku VAT zapłaconego za granicą dla prawidłowego zarządzania finansami firmy.

Zgodnie z prawem, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwrot VAT od organów podatkowych w kraju, w którym został on zapłacony.

W chwili obecnej jest to możliwe w większości krajów europejskich.

Od dnia 1 stycznia 2010 roku przedsiębiorstwa, mające siedzibę na terenie Unii Europejskiej, mogą składać wnioski o zwrot VAT w innych krajach członkowskich Unii drogą elektroniczną. Mimo tego pozornego uproszczenia procedury, wnioski muszą spełniać ściśle określone przez poszczególne państwa członkowskie warunki i często konieczne są bezpośrednie kontakty z zagranicznymi organami podatkowymi.

Natomiast wnioski składane do krajów spoza Unii Europejskiej muszą być zawsze złożone w formie papierowej.

Z powodu barier językowych i różnic w przepisach prawnych w poszczególnych krajach, proces odzyskiwania podatku VAT może być długi i skomplikowany, a popełnione błędy mogą prowadzić do utraty kwot wnioskowanych.

Oferujemy nasze usługi w zakresie odzyskiwania podatku VAT, które zagwarantują Państwu odzyskanie wszystkich możliwych kwot podatku VAT zapłaconego za granicą.

Prowadzimy dokładną analizę wszystkich otrzymanych od Klienta dokumentów płatniczych (faktur i paragonów), co daje gwarancje bezbłędnego złożenia wniosku bez utraty nawet najmniejszych, możliwych do odzyskania sum podatku VAT. Najniższą kwotą do odzyskania jest 50 Euro.

Korzystając z naszej pomocy nie musicie Państwo angażować ani czasu, ani pieniędzy.

Klient płaci nam za usługę dopiero po odzyskaniu przez nas jego podatku. Nasze honorarium stanowi procent od odzyskanych kwot. 

Zobacz jak prosto zostać naszym klientem!

Naszym klientom proponujemy trzy tryby zwrotu podatku VAT w bardzo atrakcyjnych cenach:

  1. Zwrot zwykły, czyli Klient otrzymuje zwrot podatku VAT po odzyskaniu go przez Transtax z zagranicy. Przy zwykłym zwrocie Transtax składa kwartalnie wnioski o zwrot podatku we właściwym Urzędzie na podstawie wszystkich faktur i paragonów dostarczonych przez Klienta, które otrzymał z zagranicy, a które dotyczą okresu wnioskowanego. Termin zwrotu w tym trybie może trwać od ok. 3 tygodni do 4 miesięcy w zależności od kraju składania wniosku (wyjątkiem jest sytuacja, w której do danego wniosku Transtax otrzymuje wezwanie z Urzędu Skarbowego, co może wydłużyć okres rozpatrywania wniosku).
  2. Zwrot szybki lub terminowy polega na przedpłaceniu Klientowi jego podatku przez Transtax. Klient otrzymuje zwrot na konto w ciągu 10 dni roboczych od daty doręczenia kompletnych faktur i innych niezbędnych dokumentów. Zwrot ten dotyczy oryginalnych faktur (paragony nie są przedpłacane) wszystkich wystawców z danego kraju, za dany okres wnioskowany, dostarczonych do nas w wyznaczonym terminie.

Warunkiem zrealizowania zwrotu podatku jest zarówno przedłożenie przez Klienta niezbędnych, ważnych dokumentów, jak też osiągnięcie przewidzianej prawem danego kraju minimalnej kwoty wnioskowanej (kwartalnej lub rocznej).

W zależności od wyboru przez Klienta trybu zwykłego, szybkiego lub kwartalnego, zróżnicowana jest wysokość pobieranego przez Transtax honorarium

Zobacz jak prosto zostać naszym klientem!

Transtax sp. z o. o. - szybki kontakt

Szybki kontakt

Transtax sp. z o. o.
ul. Jaktorowska 4 lokal 6
01-202 Warszawa

T: 048 222 58 14 87
E: sekretariat@transtax.eu