Majątek – ubezpieczenie Twojej firmy

Zależy nam na tym, aby każdy biznes – ten duży i ten mały – rozwijał się bez przeszkód. Dlatego przygotowaliśmy kompleksowe ubezpieczenia firmowego majątku.

PZU Doradca

 • Ochrona majątku firmy od różnych ryzyk i odpowiedzialności cywilnej.
 • W pakiecie dostępne są również ubezpieczenie cargo i usługi assistance.
 • Zapewniamy szybką i profesjonalną likwidację szkód.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

 • Odszkodowanie dla przedsiębiorcy na pokrycie kosztów nieprzewidzianych szkód w majątku firmy, np. w wyniku działania żywiołów (np. ognia, powodzi), kradzieży lub zniszczenia.
 • Zapewniamy szybką i profesjonalną likwidację szkód.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

 • Odszkodowanie dla przedsiębiorcy, jeśli ogień, powódź, huragan lub inne żywioły zniszczą majątek firmowy.
 • Zapewniamy szybką i profesjonalną likwidację szkód.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

 • Odszkodowanie dla przedsiębiorcy za szkody w wyniku kradzieży mienia firmy czy rabunku gotówki podczas transportu.
 • Zapewniamy szybką i profesjonalną likwidację szkód.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

 • Ubezpieczenie firmowego sprzętu elektronicznego od awarii, zniszczenia lub utraty, np. w wyniku kradzieży z włamaniem.
 • Ubezpieczenie chroni sprzęt przenośny także poza Polską.

Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych i związanych z RODO

 • Ubezpieczenie chroni przed skutkami wycieku danych lub unieruchomienia firmy wskutek ataku cybernetycznego.
 • Większe bezpieczeństwo prowadzenia firmy.

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

 • Odszkodowanie dla firm w razie uszkodzeń lub zniszczeń maszyn.
 • Ubezpieczenie możesz dostosować do potrzeb swojej firmy.
 • Zapewniamy szybką i profesjonalną likwidację szkód.

Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii i szkód elektrycznych

 • Odszkodowanie dla firm w razie awarii urządzeń i aparatów technicznych lub szkód elektrycznych w maszynach.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności.
 • Zapewniamy szybką i profesjonalną likwidację szkód.

Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń

 • Odszkodowanie dla firm w razie uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży maszyn i sprzętu budowlanego.
 • Ubezpieczenie może działać w Polsce i za granicą – jeśli wybierzesz odpowiednią opcję.
 • Zapewniamy szybką i profesjonalną likwidację szkód.

Ubezpieczenie eksponatów wystawowych i targowych

 • Odszkodowanie za uszkodzenia lub zniszczenia eksponatów i kolekcji (np. dzieł sztuki, wyrobów artystycznych) podczas wystaw i targów.
 • Ochrona eksponatów działa także podczas transportu – np. od kradzieży z włamaniem czy rabunku.
 • Zapewniamy szybką i profesjonalną likwidację szkód.

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR)

 • Odszkodowanie za uszkodzenia lub zniszczenia w obiektach budowlanych lub montażowych.
 • Możesz ubezpieczyć maszyny własne lub wynajmowane.
 • Ochrona dla budowli w budowie.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych

 • Odszkodowanie za uszkodzenia lub zniszczenia w obiektach budowlanych lub montażowych.
 • Możesz ubezpieczyć maszyny własne lub wynajmowane.
 • Ochrona dla budowli w budowie.

Ubezpieczenie utraty zysku

 • Odszkodowanie dla firm, którym spadnie obrót, np. w wyniku uszkodzeń mienia spowodowanego pożarem.
 • Nasze ubezpieczenie może pomóc zachować płynność finansową firmy w razie niespodziewanych zdarzeń.

Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzeń maszyn

 • Ubezpieczenie dla firm produkcyjnych dysponujących rozwiniętym parkiem maszynowym.
 • Odszkodowanie w razie spadku obrotu firmy w wyniku uszkodzenia maszyn.
 • Ubezpieczenie chroni firmę przed startami finansowymi.

PZU Energia Wiatru i PZU Energia Słońca

 • Odszkodowanie dla przedsiębiorcy, jeśli w trakcie eksploatacji elektrowni wiatrowej i instalacji fotowoltaicznej dojdzie do nieprzewidzianych szkód materialnych oraz do utraty zysku na skutek tych szkód.
 • Pokryjemy koszty szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością.

PZU Dla Wspólnot i Spółdzielni

Kompleksowe ubezpieczenie dla wspólnot, spółdzielni i TBS

 • Od ognia i innych żywiołów, (powódź, wiatr, uderzenie pioruna, deszcz, zalanie – również przez topniejący śnieg).
 • Od kradzieży z włamaniem i rabunku.
 • Odpowiedzialności cywilnej (OC) w związku z posiadanym mieniem.
 • Do wyboru 18 dodatkowych klauzul.

Zobacz jak prosto zostać naszym klientem!

Odpowiedzialność cywilna- ubezpieczenie Twojej firmy

Wiele zawodów wymaga szczególnej ochrony. Zapewniają ją nasze ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki nim wypłacimy odszkodowanie tym, którym wyrządzisz szkodę w następstwie swojej pracy.

OC ogólne

 • Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla osób prowadzących działalność i posiadających mienie.
 • Odszkodowanie dla osób, którym ubezpieczony wyrządzi szkodę.
 • Ubezpieczenie dopasowane do indywidualnych potrzeb – można wykupić klauzule dodatkowe.

Obowiązkowe OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym podmiot wykonujący działalność leczniczą wyrządzi szkodę w wyniku swojego działania.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności leczniczej.

Obowiązkowe OC podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym podmiot przeprowadzający eksperyment medyczny leczniczy lub badawczy wyrządzi szkodę.
 • Mniejsze ryzyko przeprowadzania eksperymentów medycznych – leczniczych i badawczych.

OC podmiotów leczniczych

 • Dodatkowe ubezpieczenie dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 • Odszkodowanie dla osób, którym podmiot wykonujący działalność leczniczą wyrządzi szkodę.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności leczniczej.

OC lekarzy

 • Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym lekarz wyrządzi szkodę w następstwie wykonywania swojego zawodu.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

Ubezpieczenie ochrony prawnej lekarzy, pielęgniarek, położnych lub fizjoterapeutów

 • Pomoc prawna w przypadku, gdy konieczna jest ochrona interesów prawnych lekarza, pielęgniarki lub położnej w związku z wykonywanym zawodem.
 • Mniejsze ryzyko wykonywania zawodu.
 • Szybki dostęp do informacji prawnych.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych PZU Auto OC

 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
 • Bezpośrednia likwidacja szkody.
 • Pieniądze dla osób, którym kierowca ubezpieczonego pojazdu wyrządzi szkodę w wypadku lub kolizji.

OC pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów

 • Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym pielęgniarka lub położna wyrządzą szkodę w następstwie wykonywania swojego zawodu.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

OC zawodowe

 • Odszkodowanie dla osób, którym ubezpieczony wyrządzi szkodę w następstwie wykonywania czynności zawodowych.
 • Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej np. dla tłumaczy, weterynarzy czy urbanistów.
 • Ubezpieczenie nadwyżkowe, np. dla adwokatów czy architektów.

Obowiązkowe OC przedsiębiorców, którzy usługowo prowadzą księgi rachunkowe

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych w wyniku działalności zawodowej specjalisty prowadzącego księgi rachunkowe.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

OC przewoźników drogowych w ruchu krajowym

 • Odszkodowanie za ładunek uszkodzony, zniszczony lub zagubiony podczas transportu.
 • Dzięki dodatkowym klauzulom możesz dostosować je do potrzeb swojej firmy.

OC przewoźników drogowych w ruchu międzynarodowym

 • Odszkodowanie za ładunek uszkodzony, zniszczony lub zagubiony podczas transportu międzynarodowego.
 • Dzięki dodatkowym klauzulom możesz dostosować ubezpieczenie do potrzeb swojej firmy.

Obowiązkowe OC architektów oraz inżynierów budownictwa

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych w wyniku działalności zawodowej architekta lub inżyniera budownictwa.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

Obowiązkowe OC zarządców nieruchomości

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym zarządca nieruchomości wyrządzi szkodę w następstwie wykonywania czynności zawodowych.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

Obowiązkowe OC radców prawnych

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym radca prawny wyrządzi szkodę w następstwie wykonywania czynności zawodowych.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów

 • Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym nauczyciel, wychowawca czy opiekun wyrządzą szkodę w następstwie wykonywania swojego zawodu.
 • Większa wiarygodność wobec rodziców i placówki edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej.
  Obowiązkowe OC komorników sądowych
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym komornik sądowy wyrządzi szkodę w następstwie wykonywania czynności zawodowych.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

OC osób wykonujących zawód medyczny

 • Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym np. ratownik medyczny czy diagnosta laboratoryjny wyrządzą szkodę w następstwie wykonywania swojego zawodu.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

Obowiązkowe OC pośredników w obrocie nieruchomościami

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym pośrednik w obrocie nieruchomościami wyrządzi szkodę w następstwie wykonywania czynności zawodowych.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

Obowiązkowe OC rzeczoznawców majątkowych

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym rzeczoznawca majątkowy wyrządzi szkodę w następstwie wykonywania czynności zawodowych.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

Obowiązkowe OC doradców podatkowych

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym doradca podatkowy wyrządzi szkodę w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

Obowiązkowe OC doradców restrukturyzacyjnych

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych w wyniku działalności zawodowej.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

Obowiązkowe OC przedsiębiorców, którzy usługowo chronią osoby i mienie

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Finansowe wsparcie w przypadku wyrządzenia szkody w związku z prowadzoną działalnością.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

Obowiązkowe OC notariuszy

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Finansowe wsparcie w przypadku wyrządzenia szkody w związku z wykonywaniem zawodu notariusza.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

Obowiązkowe OC organizatorów imprez masowych

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym organizator imprez masowych wyrządzi szkodę w następstwie prowadzonej działalności.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności.

Obowiązkowe OC świadczeniodawców niebędących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej

 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym np. źle dobrana proteza uszkodziła ciało. Protezę dostarczył sklep medyczny, działający na podstawie umowy z NFZ.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności.

Obowiązkowe OC adwokatów

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych w wyniku działalności zawodowej.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

Obowiązkowe OC firm audytorskich

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Finansowe wsparcie w przypadku wyrządzenia szkody w związku z wykonywaniem zawodu.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

Obowiązkowe OC detektywów

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Finansowe wsparcie w przypadku wyrządzenia szkody w związku z wykonywaniem czynności detektywa.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

Obowiązkowe OC rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych w wyniku działalności zawodowej.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

OC członków władz spółki

 • Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla spółki lub osoby trzeciej, jeśli członek władz nie wykona lub nienależycie wykona swoje obowiązki i dojdzie do czystych strat finansowych.
 • Ochroną mogą być objęci byli, obecni i przyszli członkowie władz spółki.

OC apteki

 • Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym farmaceuta lub prowadzący aptekę wyrządzą szkodę w związku z działalnością apteki.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności apteki.

Ubezpieczenia: odpowiedzialności materialnej pracowników/ majątkowej funkcjonariuszy lub żołnierzy/ kosztów ochrony prawnej/ na wypadek zawieszenia w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu

Grupowe ubezpieczenia pracowników, funkcjonariuszy lub żołnierzy

 • Ubezpieczenia, które pracodawca może zawrzeć, aby zapewnić sobie i swoim pracownikom ochronę finansową lub prawną.
 • Pokrycie kosztów szkód materialnych i majątkowych pracodawcy, które spowodowali pracownicy, funkcjonariusze lub żołnierze.

Obowiązkowe OC agentów

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym agent ubezpieczeniowy wyrządzi szkodę w czasie wykonywania swojej działalności.
 • Ubezpieczenie dla osób, które wykonują czynności agencyjne dla przynajmniej dwóch zakładów ubezpieczeń – w zakresie tego samego działu.

Obowiązkowe OC brokerów

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym broker ubezpieczeniowy wyrządzi szkodę w czasie wykonywania swojego zawodu.
 • Większa wiarygodność wobec klientów i partnerów biznesowych.

Obowiązkowe OC osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych w wyniku działalności zawodowej.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

Obowiązkowe OC przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie łowiectwa

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym przedsiębiorca wyrządzi szkodę w związku ze swoją działalnością w zakresie łowiectwa.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

OC użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą

Ubezpieczenie lotnicze

 • Odszkodowanie za szkody, które powstały podczas wykonywania działalności lotniczej.
 • Gwarancja bezpiecznego eksploatowania statków powietrznych i prowadzenia działalności lotniczej.
 • Wypełnienie obowiązku nałożonego przez prawo.

Ubezpieczenie od strat finansowych w związku z pełnieniem funkcji płatnika świadczeń publicznych

 • Ochrona przed stratami finansowymi ponoszonymi przez Ciebie w związku z wykonywaniem zawodu, np. komornika czy notariusza.
 • Mniejsze ryzyko wykonywania zawodu.

Obowiązkowe OC rzeczników patentowych

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Finansowe wsparcie w przypadku wyrządzenia szkody w związku z wykonywaniem zawodu rzecznika patentowego.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów zarejestrowanych za granicą

PZU Auto OC Graniczne

 • OC dla aut zarejestrowanych poza Unią Europejską, np. w Rosji, na Ukrainie lub w Stanach Zjednoczonych.
 • Wypłata odszkodowania dla osób, którym kierowca ubezpieczonego pojazdu wyrządzi szkodę w wypadku lub kolizji w Polsce.

Zbiorowe ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

 • Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla studentów.
 • Odszkodowanie dla osób, którym student niechcący wyrządzi szkodę.

Zobacz jak prosto zostać naszym klientem!

Pojazdy i transport – ubezpieczenie Twojej firmy

Zapewniamy ochronę pojazdów, ich kierowców oraz pasażerów pojazdów. Ponadto mamy ubezpieczenia dla firm transportowych oraz firm, które przewożą własne towary.

Ubezpieczenie Autocasco

PZU Auto AC

 • Pieniądze w razie kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu.
 • Ochrona wszystkich szkód – chyba że są wyłączone w warunkach umowy.
 • Opcje dodatkowe – możliwość dopasowania ubezpieczenia do swoich potrzeb.

Ubezpieczenie assistance w razie problemów w podróży autem

PZU Pomoc w Drodze

 • Pomoc w czasie drogi, np.: holowanie, samochód zastępczy, nocleg, opieka nad dziećmi.
 • Ponad 700 partnerów świadczących pomoc drogową i ok. 740 wypożyczalni samochodów.
 • Największa w Polsce flota hybrydowych samochodów zastępczych.

Ubezpieczenie szyb pojazdu

PZU Auto Szyba

 • Organizacja i pokrycie kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby w samochodzie.
 • Gwarancja na zamontowaną szybę i wykonaną usługę.
 • Profesjonalna obsługa u sprawdzonych partnerów.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla kierowcy i pasażerów pojazdu

PZU Auto NNW

 • Pieniądze po wypadku dla kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu.
 • Zwrot kosztów leczenia – w tym rehabilitacji.
 • Wsparcie finansowe dla najbliższych w razie śmierci ubezpieczonego.

Opieka medyczna po wypadku samochodowym

PZU Auto Asystent Zdrowotny

 • Organizacja i pokrycie kosztów leczenia w prywatnych placówkach medycznych po wypadku drogowym.
 • Krótki czas oczekiwania na wizytę – tylko 5 dni do specjalisty.
 • Ponad 2000 placówek w ponad 500 miastach w Polsce.

Zabezpieczenie w razie najpoważniejszych wypadków

PZU Auto NNW Max

 • Ochrona po poważnym wypadku – niezależnie od tego, z jakiego środka komunikacji korzysta ubezpieczony.
 • Pieniądze na życie, jeśli po wypadku ubezpieczony nie będzie w stanie samodzielnie funkcjonować.
 • Pieniądze dla najbliższych w razie Twojej śmierci.

Pomoc prawna dla właściciela pojazdu

PZU Auto Ochrona Prawna

 • Pomoc prawna w sytuacjach związanych z ruchem drogowym lub posiadaniem pojazdu.
 • Pokrycie kosztów sądowych w sprawach cywilnych i karnych.
 • Przesłanie wzorów pism oraz aktualnych i archiwalnych aktów prawnych.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów zarejestrowanych za granicą

PZU Auto OC Graniczne

 • OC dla aut zarejestrowanych poza Unią Europejską, np. w Rosji, na Ukrainie lub w Stanach Zjednoczonych.
 • Wypłata odszkodowania dla osób, którym kierowca ubezpieczonego pojazdu wyrządzi szkodę w wypadku lub kolizji w Polsce.

Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo)

 • Odszkodowanie dla firm za uszkodzenia towarów przewożonych w Polsce i za granicą.
 • Ubezpieczenie obejmuje transport towarów w Polsce i za granicą drogą lądową, lotniczą, śródlądową lub morską, w tym tymczasowe magazynowanie podczas przewozu.
 • Umowa na czas jednego lub wielu transportów dokonywanych w okresie obowiązywania ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie dostosujemy do potrzeb Twojej firmy.

OC przewoźników drogowych w ruchu krajowym

 • Odszkodowanie za ładunek uszkodzony, zniszczony lub zagubiony podczas transportu.
 • Dzięki dodatkowym klauzulom możesz dostosować je do potrzeb swojej firmy.
 • Zapewniamy szybką i profesjonalną likwidację szkód.

OC przewoźników drogowych w ruchu międzynarodowym

 • Odszkodowanie za ładunek uszkodzony, zniszczony lub zagubiony podczas transportu międzynarodowego.
 • Dzięki dodatkowym klauzulom możesz dostosować ubezpieczenie do potrzeb swojej firmy.
 • Zapewniamy szybką i profesjonalną likwidację szkód.

Kompleksowe ubezpieczenie jachtów śródlądowych

 • Odszkodowanie za szkody powstałe podczas użytkowania jachtów śródlądowych.
 • Działa w Polsce i za granicą.

Ubezpieczenie jachtów morskich

 • Odszkodowanie za szkody powstałe podczas użytkowania jachtów morskich.
 • Ubezpieczenie dla właścicieli, armatorów i użytkowników jachtów żaglowych, motorowych i żaglowo-motorowych.
 • Ubezpieczenie działa na polskich i europejskich wodach morskich.

Ubezpieczenie statków morskich oraz ryzyk stoczniowych

 • Odszkodowanie za szkody, które powstałych na statkach morskich oraz w stoczni.
 • Uwzględniamy warunki stosowane przez międzynarodowy rynek ubezpieczeń morskich (np. angielskie Klauzule Instytutowe, reguły P & I).
 • Po szkodzie zapewniamy opiekę prawników i ekspertów.

Ubezpieczenie lotnicze

 • Odszkodowanie za szkody, które powstały podczas użytkowania cywilnych statków powietrznych.
 • Ubezpieczamy wszystkie cywilne statki powietrzne, np.: samoloty, szybowce, balony, lotnie, spadochrony.
 • Chroni załogę i pasażerów statku powietrznego.

Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych

 • Odszkodowanie dla firm za utratę lub uszkodzenia pojazdów szynowych i ich wyposażenia.
 • Ubezpieczamy pojazdy szynowe, które należą do Twojej firmy, lub z których korzystasz.
 • Ochrona dla pojazdów szynowych towarowych i pasażerskich.

Zobacz jak prosto zostać naszym klientem!

Finanse i inwestycje firmy- ubezpieczenie Twojej firmy

Oferujemy ubezpieczenia i instrumenty finansowe, które umożliwiają Ci m.in. wygodne i bezpieczne lokowanie i pomnażanie kapitału. Pomagamy Ci zadbać o dodatkową emeryturę dla pracowników.  Z kolei dzięki licznym gwarancjom ubezpieczeniowym dbamy o bezpieczeństwo finansowe Twojej firmy i Twoich kontrahentów.

 • Fundusze inwestycyjne
 • Ubezpieczenia finansowe i gwarancje
 • Programy emerytalne

Zobacz jak prosto zostać naszym klientem!

Transtax sp. z o. o. - szybki kontakt

Szybki kontakt

Transtax sp. z o. o.
ul. Jaktorowska 4 lokal 6
01-202 Warszawa

T: 048 222 58 14 87
E: sekretariat@transtax.eu